Plesk Panel - Nginx Gzip Nasıl Aktif Edilir ?

Nginx üzerinden Gzip aktif etmek için Plesk panel kullanıyorsanız Siteniz.com > Apache & nginx Settings > Additional nginx directives kısmına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Ek olarak Putty ile bağlanıp direk sunucunu SSH üzerindende nginx ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 10240;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.";

Yukarıdaki kodu Plesk panel üzerinden ekleyebilirsiniz yada SSH bağlantısı ile girdikten sonra

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

yazarak nginx ayar dosyasını açıp ekleyebilirsiniz. Nano text editör sunucuda yüklü değilse eğer ubuntu kullanıyorsanız sudo apt-get install nano centos kullanıyorsanız yum install nano komutu ile nano text editörünü yükleyebilirsiniz.

SSH üzerinden yaptığınız değişikliğin etkinleşmesi için nginx istemcisini yeniden başlatmanızda fayda var.

sudo service nginx restart

Bu kod ile servis yeniden başlatılacak ve girdiğiniz yeni ayarlar ile Gzip etkinleşecek, sitenizin üzerindeki yük hafifleyecektir.


Plesk Panel kategorisinde 03 Şubat 2020 - 12:36:25 tarihinde yayınlanmıştır. 377 Gösterim

Kazım USLU Hakkında

PHP,MYSQL,CSS,JS,JQUERY yazılım dillerine hakim, Şu sıralar PYHTON ve LINUX üzerine araştırma geliştirme yapan, sunucu optimizasyonu ile uğraşan dijital kod yazarıyım...

Yorumlar (0)

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış, hemen bir tane yapmak ister misin ?

Yorum Yapın