PHP Scripte LazyLoad Ekleme

PHP Kodlama 03 Aralık 2021 - 13:56:25 393 Gösterim 0 Yorum

Sitedeki resimler Google Pagespeed puanınızı düşürebilir. Bunu basit bir kütüphane ile halledebilirsiniz. Açık kaynak kodlu bu bu javascript eklentisi sayesinde resimleriniz yüklenmeden önce basit bir resim gösterebilir, ardından yüklenme tamamlandığında resmin olması gerekenle değiştiğine şahit olabilirsiniz.

LazyLoad eklentisinin detayları için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tek dosyalık olduğu için buradan kodları paylaşıyorum. Aşağıdaki Javascript kodlarını bir Js dosyası haline getirin

Lazyload.js

/*!
 * Lazy Load - JavaScript plugin for lazy loading images
 *
 * Copyright (c) 2007-2019 Mika Tuupola
 *
 * Licensed under the MIT license:
 *  http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *
 * Project home:
 *  https://appelsiini.net/projects/lazyload
 *
 * Version: 2.0.0-rc.2
 *
 */

(function (root, factory) {
  if (typeof exports === "object") {
    module.exports = factory(root);
  } else if (typeof define === "function" && define.amd) {
    define([], factory);
  } else {
    root.LazyLoad = factory(root);
  }
}) (typeof global !== "undefined" ? global : this.window || this.global, function (root) {

  "use strict";

  if (typeof define === "function" && define.amd){
    root = window;
  }

  const defaults = {
    src: "data-url",
    srcset: "data-urlset",
    selector: ".lazyload",
    root: null,
    rootMargin: "0px",
    threshold: 0
  };

  /**
  * Merge two or more objects. Returns a new object.
  * @private
  * @param {Boolean} deep   If true, do a deep (or recursive) merge [optional]
  * @param {Object}  objects The objects to merge together
  * @returns {Object}     Merged values of defaults and options
  */
  const extend = function () {

    let extended = {};
    let deep = false;
    let i = 0;
    let length = arguments.length;

    /* Check if a deep merge */
    if (Object.prototype.toString.call(arguments[0]) === "[object Boolean]") {
      deep = arguments[0];
      i++;
    }

    /* Merge the object into the extended object */
    let merge = function (obj) {
      for (let prop in obj) {
        if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop)) {
          /* If deep merge and property is an object, merge properties */
          if (deep && Object.prototype.toString.call(obj[prop]) === "[object Object]") {
            extended[prop] = extend(true, extended[prop], obj[prop]);
          } else {
            extended[prop] = obj[prop];
          }
        }
      }
    };

    /* Loop through each object and conduct a merge */
    for (; i < length; i++) {
      let obj = arguments[i];
      merge(obj);
    }

    return extended;
  };

  function LazyLoad(images, options) {
    this.settings = extend(defaults, options || {});
    this.images = images || document.querySelectorAll(this.settings.selector);
    this.observer = null;
    this.init();
  }

  LazyLoad.prototype = {
    init: function() {

      /* Without observers load everything and bail out early. */
      if (!root.IntersectionObserver) {
        this.loadImages();
        return;
      }

      let self = this;
      let observerConfig = {
        root: this.settings.root,
        rootMargin: this.settings.rootMargin,
        threshold: [this.settings.threshold]
      };

      this.observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
        Array.prototype.forEach.call(entries, function (entry) {
          if (entry.isIntersecting) {
            self.observer.unobserve(entry.target);
            let src = entry.target.getAttribute(self.settings.src);
            let srcset = entry.target.getAttribute(self.settings.srcset);
            if ("img" === entry.target.tagName.toLowerCase()) {
              if (src) {
                entry.target.src = src;
              }
              if (srcset) {
                entry.target.srcset = srcset;
              }
            } else {
              entry.target.style.backgroundImage = "url(" + src + ")";
            }
          }
        });
      }, observerConfig);

      Array.prototype.forEach.call(this.images, function (image) {
        self.observer.observe(image);
      });
    },

    loadAndDestroy: function () {
      if (!this.settings) { return; }
      this.loadImages();
      this.destroy();
    },

    loadImages: function () {
      if (!this.settings) { return; }

      let self = this;
      Array.prototype.forEach.call(this.images, function (image) {
        let src = image.getAttribute(self.settings.src);
        let srcset = image.getAttribute(self.settings.srcset);
        if ("img" === image.tagName.toLowerCase()) {
          if (src) {
            image.src = src;
          }
          if (srcset) {
            image.srcset = srcset;
          }
        } else {
          image.style.backgroundImage = "url('" + src + "')";
        }
      });
    },

    destroy: function () {
      if (!this.settings) { return; }
      this.observer.disconnect();
      this.settings = null;
    }
  };

  root.lazyload = function(images, options) {
    return new LazyLoad(images, options);
  };

  if (root.jQuery) {
    const $ = root.jQuery;
    $.fn.lazyload = function (options) {
      options = options || {};
      options.attribute = options.attribute || "data-url";
      new LazyLoad($.makeArray(this), options);
      return this;
    };
  }

  return LazyLoad;
});

Projenize dahil edin ve resimlerde tepki vermesi için gerekli script kodunu da projenize ekleyin. (Footer.php dosyanıza dahil edebilirsiniz)

<script>
$("img.lazyload").lazyload();
</script>
<script>

İşlem bu kadar şimdi resimlerinizi ayarlamanız gerekecek. Örneğin önceki kullanım bu şekildeyse:

<img class="deneme" style="margin:20px...." src="image.png">

Bunu optimize etmemiz gerekecek. Öncelikle resimlerin classına "lazyload" sınıfını eklememiz gerekecek. Daha sonrada src ve data-url kısımlarını hazırlayacağız. Üstekini optimize edelim ve:

<img class="deneme lazyload" style="margin:20px...." src="yüklenme esnasında gözükecek resim.jpg" data-url="image.png">

İşlem tamamdır. Artık bu şekle getirdiğiniz tüm resimler tembel yüklenme olarak adlandırılan Lazyload etkin şekilde kullanılacaktır. Test için siteme göz atabilirsiniz. Konu içerisinde, konu listelerinde LazyLoad kullanmaktayım.

Yorum Yapılmamış

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış, hemen bir tane yapmak ister misin ?

Yorum Yapın