Unity Kategorisine ait Yazılar

Unity ile oyun yapma incelikleri

C# Liste Oluşturmak Listeye Ekleme Yapmak veya Silmek

06 Şubat 2022 10:50:19 C#

Diziler benzeri listeler oluşturabilirsiniz. Yönetimi daha kolay ve geçici objelerin takibini yapmak...

Unity C Sharp For Döngüsü

25 Ocak 2022 01:08:24 C#

Döngüler, yazılımda olmazsa olmaz, temel işlevlerden biridir. Birden fazla döngü kullanabiliriz örne...

Unity C Sharp - Collider Atadığımız bir Objeye Tıkladığında Tanıma (Raycast)

25 Ocak 2022 00:30:41 C#

Oyun esnasında nesnelere tıklayıp patlatma, nesneleri tutup sürükleme gibi eylemleri gerçekleştirebi...

Unity C Sharp - Bir Objenin Bir Noktaya olan Uzaklığını Hesaplamak

25 Ocak 2022 00:19:43 C#

Unity ile çalışırken oluşturduğumuz bir GameObject veya Prefabın bir noktaya(hedefe, başlangıca, vb....

Unity C Sharp ile Zamanlama Sayacı Oluşturmak

25 Ocak 2022 00:09:25 C#

Bir eylemi gerçekleştirmek için belirli bir süre tanımlamak isteyebiliriz. Örneğin 5 saniye sonra ha...

Unity C# Bir Objeyi Belirli bir Noktaya Taşıma (Vector3.MoveTowards)

11 Ocak 2022 22:09:05 C#

Unity'de bildiğimiz veya oyun sahnesinde yer alan (tag veya isim ile bulduğumuz) nesneyi istediğimiz...

Unity C# Uzak Dosyadaki Fonksiyonu Kullanma - Temas (Instance)

11 Ocak 2022 21:56:44 C#

Projenizde oluşturduğunuz C# dosyanızda yer alan bir fonksiyonu farklı bir C sharp dosyasında da kul...

Unity Obje Oluşturma (Instantiate)

13 Kasım 2021 17:47:09 C#

Unity herhangi bir obje oluşturup onun içerisine nesneler ekleyebilirsiniz. Ya da projenize dahil et...

Unity C# ve PHP Mysql Kullanımı

13 Kasım 2021 16:22:18 PHP Kodlama

Online oyun olarak adlandırabileceğimiz oyuncu verileri, skor vb verileri veritabanında saklayarak o...

Unity Kayıtlı Oyun Verileri Nasıl Silinir ?

07 Ekim 2021 21:04:23 C#

Daha önceki Unity konumda bir oyun için kayıtlı oyun nasıl oluşturulur? bundan bahsetmiştim. Dilerse...

Daha Fazla Yükle